Ultimele studii despre ADN – Noi păstrăm memoria tuturor strămoşilor de la facerea lumii!

Iniţial, omul nu înţelege unde trebuie să meargă şi el călătoreşte prin lume, sau studiază diferite învăţături ale altor popoare

Ultimele studii despre ADN – Noi păstrăm memoria tuturor strămoşilor de la facerea lumii!

Învăţînd să gîndească creativ şi incluzîndu-şi canalele de percepţie, omul capătă posibilitatea de a obţine o cantitate enormă de informaţie din lumea înconjurătoare, însă în afară de aceasta, el mai are posibilitatea de a căpăta cunoştinţe, ce nu pot fi găsite nicăieri. În acest sens, strămoşii noştri ne-au arătat calea spre aceste cunoştinţe: Mergi încolo –nu ştiu unde şi adă ceva nu ştiu ce…

Iniţial, omul nu înţelege unde trebuie să meargă şi el călătoreşte prin lume, sau studiază diferite învăţături ale altor popoare. El află multe, dar în cele din urmă înţelege că aceasta este o înţelepciune străină. Asta durează pînă cînd el nu ajunge pe o „insulă nepopulată”, adică se refugiază. Aflîndu-s în linişte, el conştientizează că mişcarea în orice direcţie este o direcţie greşită şi că trebuie să privească în interiorul său.

Iar cînd el priveşte în interior, ajunge în depozitul Memoriei de familie. Acolo el descoperă înţelepciune şi cunoştinţe, despre care nici nu a bănuit. Aceste cunoştinţe el le percepe ca o voce interioară. Memoria de familie a omului conţine experienţa întregului neam, în care se păstrează cunoştinţele tuturor generaţiilor anterioare.

Recent, savanţii au descoperit că molecula ADN constă nu doar din gene, ce răspund pentru sinteza unor proteine şi altor gene ce determină forma feţei, urechilor, culoarea ochilor etc., dar şi în mare parte din texte codificate. Aceste texte ocupă 95-99% din tot conţinutul cromozomului! Şi doar 1-5 procente se ocupă de genele, care sintetizează proteine.

Potrivit savanţilor, ADN este un text la fel ca şi textul unei cărţi. Dar el poate fi citit nu doar literă cu literă şi rînd cu rînd, dar şi de la orice literă, pentru că acolo nu este spaţiu între cuvinte. Citind acest text, de la fiecare literă, se obţin noi şi noi texte. Textul poate fi citit şi invers, dacă rîndul e plat. Iar dacă lanţul de texte este în spaţiu tridimensional, ca un cub, atunci textul poate fi cititi în orice direcţie.

Activitatea comună a lingviştilor şi matematicienilor de la Universitatea de Stat din Moscova a arătat că structura vorbirii, a textului literar şi structura ADN sînt aproape din punct de vedere matematic, adică acestea într-adevăr sînt nişte texte în nişte limbi, necunoscute, deocamdată. Celulele vorbesc între ele ca şi noi între noi: aparatul genetic are o mulţime de limbaje.

Este încă o capacitate a aparatului genetic, care se realizează, în special, cu ajutorul unu tip de cîmp biologic – cîmpurile de laser, capabile nu doar să ilumineze, dar şi să genereze sunete. Astfel, aparatul genetic îşi manifestă potenţialul prin intermediul memoriei topografice. În funcţie de culoarea ce iluminează holograma – ele sînt o mulţime, pentru că într-o singură hologramă pot fi scrise o mulţime de holograme – obţinem o imagine sau alta.

Totodată, aceasta poate fi citită cu ajutorul aceleaşi culori cu care a fost scrisă. Iar cromozomii noştri generează un spectru larg de culor, de la ultraviolet pînă la infraroşu, de aceea pot citi o mulţime de holograme. În rezultat, apare o imagine iluminată şi acustică a unui nou organism, iar în progresie – toate generaţiile viitoare.